payday loans
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 21. Niedziela Zwykła

Słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii zapraszają nas do wchodzenia „przez ciasne drzwi”. Królestwo Boże jest blisko, ale uczestnictwo w nim dostępne jest dla tych, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w swoje życie oraz pracę. Dziękując dziś Panu Bogu z to, że błogosławi naszej pracy, módlmy się o pokój i miłosierdzie oraz sprawiedliwy podział owoców tej ziemi, by nikt na świecie nie umierał z głodu.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 20. Niedziela Zwykła

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął” - mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Chrystus udziela nam swojego Ducha i pragnie, aby płomień wiary zapalony w naszych sercach nie został zgaszony nawet pod wpływem największych trudności. Prośmy dziś o umocnienie naszej wiary i czytelne świadectwo wspólnoty z Jezusem.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 18. Niedziela Zwykła

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli kieruje naszą uwagę na temat wewnętrznej wolności i czujności w oczekiwaniu na przyjście Pana. Jego słowo jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne wskazać te obszary naszej codzienności, w których panuje nieporządek i chaos. Prośmy dziś o odwagę i siłę do kształtowania naszego życia zgodnie z Ewangelią.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 17. Niedziela Zwykła

Dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas do wejścia w głębię modlitwy. Jej cel to zjednoczenie z Bogiem i otwarcie serca na duchowe dary, dzięki którym możliwe jest kroczenie drogą świętości. Na tę drogę świętości zaprasza nas dzisiaj szczególnie św. Jakub Apostoł, pierwszy męczennik z grona apostołów. Pierwszy pił z kielich męki Jezusa. Chciał być blisko chwały Jezusa i Duch Święty poprowadził go taką właśnie drogą. Niech św. Jakub wyprosi nam najkrótszą drogę do jedności z Jezusem w życiowej pielgrzymce.

Więcej…
 


Strona 5 z 141