payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 27. Niedziela Zwykła

„Przymnóż nam wiary” - prośba apostołów skierowana do Jezusa i Jego odpowiedź wyznaczają także kierunek naszego życia. Wiara jest darem, ale także zaangażowaniem naszej wolności, a jej autentyczne przeżywanie prowadzi do postawy służby. Prośmy Chrystusa, aby nasza postawa rodziła dobre owoce we wszystkich obszarach naszego życia.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 26. Niedziela Zwykła

W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o dwóch przeciwstawnych postawach: próżnego bogacza i pokornego Łazarza. Skierowane do nas ostrzeżenie pobudza do modlitwy o dar wrażliwości duchowej i czujności. Prośmy Chrystusa, o to aby nasze spojrzenie na życie było prawdziwie zanurzone w optyce Ewangelii.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 25. Niedziela Zwykła

Bóg dał nam w dzierżawę dobra materialne i pragnie, byśmy używając dzieł stworzonych, mogli świadczyć miłość i służyć swym bliźnim. Na każdej Eucharystii uczmy się postawy służebnej i zamieniajmy to, co przemijające, na dobra wieczne.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 24. Niedziela Zwykła

Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę na Boże miłosierdzie. „Bóg nie męczy się przebaczeniem” i ciągle gotów jest przebaczać. Jeśli osłabła nasza wiara, wypaliła się nadzieja, miłość jest niewystarczająca, a zagubienie, lęk i niewola grzechu przesłaniają perspektywę wieczności, mamy dokąd powrócić – Bóg Ojciec wychodzi nam naprzeciw.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 23. Niedziela Zwykła

Pan Jezus objawia nam dzisiaj swój zamysł – pragnie, by podążać za Nim w wpolności serca. Jedynie ten, kto kocha naprawdę, potrafi wybierać drogę, którą jest mądrość krzyża. Prośmy dziś Boga, aby uwolnił nasze serca od nieuporządkowanych przywiązań i pomógł nam całkowicie przylgnąć do Ewangelii.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 22. Niedziela Zwykła

Pan Jezus zaprasza nas dzisiaj do właściwej oceny naszego miejsca w Kościele i w społeczeństwie. „Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Prośmy Pana o dar pokory i patrzenia na życie w świetle Ewangelii.

Więcej…
 


Strona 4 z 141