payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 13. Niedziela Zwykła

Zmartwychwstały Chrystus żyje w Kościele i żyje w ludziach, żyje w nas, jeśli otwieramy dla Niego nasze serca. Służąc więc bliźnim, służymy samemu Chrystusowi, naszemu Panu. Biorąc Jego krzyż i wchodząc w trudne sytuacje, odnosimy zwycięstwo, tak jak On ze śmierci przeszedł do życia. Ta Msza św. ma nam uświadomić, że żaden dobry czyn nie straci nagrody, że blisko nas jest Zbawiciel, że nasza miłość jest owocna.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 12. Niedziela Zwykła

Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale zwyciężył i zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i cierpienia, ale to także jest droga do zwycięstwa i chwały. My również nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas do wytrwania i umacnia swym przykładem, swą ofiarą i swoim zwycięstwem. Przepraszajmy Go za nasze słabości i prośmy o umocnienie na drodze wiary.

Więcej…
 

Zapowiedzi 14.06 - 28.06.2020

23/2020

Imię i nazwisko Rafał Grzegorz Tłuszcz Monika Katarzyna Broś
Parafia Św. Jakuba Ap. – Więcławice św. Małgorzaty w Raciborowicach
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 11. Niedziela Zwykła

Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił nowy Lud Boży – Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem tego Nowego Przymierza, bo gromadzimy się, by składać dziękczynienie i wypełnić misję kapłańską wobec całego świata. Módlmy się by ludzie na nowo odkryli wartość spotkania z Chrystusem podczas Eucharystii i podczas niedzielnej Mszy świętej.

Więcej…
 

Zapowiedzi 07.06 - 14.06.2020

20/2020

Imię i nazwisko Krzysztof Jakub Mućka Agnieszka Opolska
Parafia NMP z Lourdes – Kraków NMP z Lourdes – Kraków

21/2020

Imię i nazwisko Michał Robert Bochenek Magdalena Barbara Lorens
Parafia NMP Królowej Polski - Michałowice Św. Jakuba Ap. – Więcławice

22/2020

Imię i nazwisko Mariusz Szymon Sikorski Justyna Elżbieta Jurkowska
Parafia Wniebowzięcia NMP - Gołcza Św. Jakuba Ap. – Więcławice
 

Ogłoszenia dodatkowe

Naszą wspólnotę parafialną opuścili: śp. Alicja Bogata z Więcławic, jej pogrzeb będzie jutro o godz. 13.30, oraz śp. Antoni Ibek, jego pogrzeb będzie w sobotę o godz. 11.00. Pamiętajmy o nich i naszych bliskich zmarłych w modlitwie.

 


Strona 3 z 109