payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

Przychodzimy dziś na Mszę św. i wyznajemy wiarę we wszechmogącego Boga, który rządzi niebem i ziemią. On jest naszą siłą. On może nas obdarzyć pokojem. Jako Jego dzieci, choć słabe i grzeszne, jesteśmy jak bł. Michał i bł. Zbigniew powołani do świętości z ufnością powierzmy Bogu swoje życie.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - Święto Chrztu Pańskiego

Bóg Ojciec nad Jordanem ogłosił, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Podczas każdej Mszy św. podziękujmy Bogu również za nasz Chrzest. Zostaliśmy wtedy napełnieni Duchem Świętym i staliśmy się dziećmi Bożymi. I jako Jego dzieci z wiarą w Bożą miłość powierzajmy Mu nasze codzienne radości i trudne sytuacje, i możemy być pewni, że Pan Bóg z miłością ich wysłuchuje.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Bóg posłał swego Syna z miłości do nas, tak samo jak z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, o czym przypomina dziś św. Paweł. Kiedy patrzymy na dzieciątko Jezus złożone w żłóbku, zobaczy w Nim naszego Zbawiciela i dziękujmy naszemu Ojcu w niebie za Jego miłość.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - Święto Świętej Rodziny

Pierwsza niedziela po Narodzeniu Pańskim jest poświęcona Świętej Rodzinie. Otrzymujemy piękny wzór dla naszych rodzin i relacji społecznych. W centrum Świętej Rodziny stoi Jezus Chrystus – wszechpotężny i niepojęty Bóg i jednocześnie umiłowany członek rodziny. To Chrystus zajmuje najważniejsze miejsce w ich życiu – pomyślmy, jak to jest w naszych rodzinach.

Więcej…
 

Życzenia - Boże Narodzenie 2019

Przeżywając Boże Narodzenie
życzymy Wam Drodzy Parafianie,
żebyście doświadczyli radości Aniołów i Pasterzy,
aby ona otwarła szeroko Wasze serca na Bożą Miłość,
która przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie.
Umiejmy zachwycić się Tą Miłością
oraz nieść ją światu i drugiemu człowiekowi.
Niech przez cały 2020 rok towarzyszy nam Święta Rodzina,
a przewodnikiem i wzorem do naśladowania będzie św. Jan Paweł II.

ks. Ryszard Honkisz – proboszcz
ks. Wacław Kossowski – rezydent
ks. Mirosław Cupek - wikariusz

 


Strona 1 z 96