Tour de Cracovia w Więcławicach Starych 09.09.2023